Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 4(22)

E-książki

Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także...

Na imię mi Zack, Logistyka miasta i regionu, Gazeta Wyborcza - Poznań 127/2017, Gazeta Wyborcza - Poznań 208/2012, Obraz cyfrowy, Model do sklejania - Model C51 P-51B Mustang Swiss Air Force, Gazeta Wyborcza - Zielona Góra 169/2010, Gazeta Wyborcza - Opole 157/2012, Śmierć jest innym gatunkiem muzyki, Bootstrap. Tworzenie własnych stylów graficznych, Hausfrau (książka audio), Śmierć urzędnika i inne opowiadania, Twardzielka, Wprost 25/2015, W cztery strony świata, Koperta A4 na napę z nadrukiem London, Baśnie, The End of My Addiction, Wierszyki 5-latka, Pielęgniarstwo 1
Homepage