Bóg na ławie oskarżonych

Religia i religioznawstwo

Idea osiągnięcia "uczciwego życia" bez Chrystusa opiera się na podwójnym błędzie. Po pierwsze, jest niewykonalna, a po drugie, wyznaczając sobie "uczciwe życie" jako ostateczny cel, gubi się samą istotą egzystencji.Moralność jest górą, której nie da się zdobyć tylko za pomocą...

Gazeta Wyborcza - Zielona Góra 26/2011, Gazeta Wyborcza - Płock 120/2009, Białek pociesza Dżordża Dżdżownicę Tom 18, Donald Trump. Człowiek sukcesu, Lalka, Ruszaj w drogę, Wieże Bois-Maury T. 10 Olivier, Gazeta Wyborcza - Wrocław 196/2015, Gazeta Wyborcza - Szczecin 99/2015, Niezrozumiałe fragmenty Biblii, PRĄD, Gladiator. W służbie Cezara, Przyjaciele, O społeczności katolickiéj : konferencye miane w Kościele N. P. Maryi w Paryżu, Gazeta Wyborcza - Lublin 50/2012, Wprost 18/2014, Mój syn anioł który wybrał życie, Grzbiety do bindow 12,5 zielon, Hippo and Friends 2 Książka nauczyciela, Biuletyn VAT 7/2016
Homepage