Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Podręczniki

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHDziennik został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej...

Znaczenie miłości, Czasy szkolne w Kijowie : 1854/5-1862/3, Athen Athene, Gazeta Wyborcza - Katowice 71/2013, 4-godzinny tydzień pracy, Magnet 4 Język niemiecki Ćwiczenia, Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu, 113 litanii czarne, Pedagog w blogosferze 2008/2009, Krytyka Polityczna, nr 37-38. Nowoczesność na peryferiach, Zamach Trylogia Wojna Część 1, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 3, Kredki ołówkowe 12 kolorów FC Barcelona ASTRA, Fakt 148/2013, Gazeta Wyborcza - Szczecin 181/2011, Odkrywam świat Zwierzęta wiejskie Książka + Karty obrazkowe, Above, Leczenie dobrą dietą, Sieroca dola, Przegląd Sądowy 3/2014
Homepage