Językowe światy 1-2 Antologia sztuk francuskich

Nauki humanistyczne

Informacje

pianka montażowa

Powstające dziś teksty dla teatru znacznie przekraczają ramy obowiązującego paradygmatu dramatu i dramatyczności, kwestionując nawet kanoniczne pianka montażowa rozumienie Arystotelesowskiej mimesis. Gruntowne przemiany, które nadal się dokonują, wiążą się ze zmianą relacji między teatralnym...

Cena: 19,11
Dostępność: dostępny od ręki