Księgi wieczyste. Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Prawo

Informacje

Prezentowany komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (art....

Cena: 305,97
Dostępność: dostępny od ręki