Przyboś czyta Norwida

E-książki

Informacje

Autorka analizuje interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida (Trzy strofki, Italiam! Italiam!, Krzyż i dziecko) przedstawione przez Juliana Przybosia w jego szkicu Próba Norwida. Przyboś stara się zbudować własny obraz Norwida poety oraz dokonać rewizji przekonań na temat \"ciemności\" i...

Cena: 14,29 14,86 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie