Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów

Podręczniki akademickie

Informacje

Zamiarem autorów niniejszej publikacji jest aktywne włączenie się w naukowy dyskurs o przyjemnościach w kulturze, zarówno współczesnej, jak i w przeszłości. Teksty prezentowane w zbiorze stanowią przedstawienie wyników dyskusji na ten temat, które toczyły się z udziałem badaczy...

Cena: 35,53
Dostępność: dostępny od ręki