Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

Kultura i sztuka

Informacje

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu został podzielony na cztery części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawożeniem.

Cena: 33,22
Dostępność: dostępny od ręki