Rynek kapitałowy- efektywność i ryzyko

E-książki

Informacje

Publikacja jest kontynuacją badań nad rynkiem kapitałowym, zaprezentowanych w dwóch wydanych przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego monografiach (pt. Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury (2014) oraz Inwestowanie na rynku kapitałowym- rynek po...

Cena: 14,00 16,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie