Święta przestrzeń świata

Atlasy geograficzne i astronomiczne

Informacje

serwis lodówek kraków

[...] Recenzowana praca jest oryginalnym, autorskim dziełem Antoniego Jackowskiego, w którym jako pierwszy wśród geografów polskich serwis lodówek kraków podjął się sformułowania podstaw metodologicznych nowej dyscypliny (subdyscypliny) nauk geograficznych, jaką niewątpliwie jest geografia religii [...]....

Cena: 32,51
Dostępność: dostępny od ręki