Szkice węglem. Lektura z opracowaniem

Dla dzieci

Informacje

Książka zawiera starannie przygotowany tekst utworu, opatrzony na marginesach objaśnieniami i komentarzami (oznaczony symbolami graficznymi), życiorys autora, streszczenie lektury, dokładne omówienie problematyki.

Cena: 4,75
Dostępność: dostępny do tygodnia