Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r.

E-książki

Informacje

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych, wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczącej...

Cena: 16,52 17,17 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie