Wyjazdy Niemców z Polski w latach 1950-1959

Fakty

Informacje

easystent24

Jedną z konsekwencji drugiej wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich było przesunięcie granicy Polski na linię Odry i Nysy Łużyckiej. easystent24 Oznaczało to włączenie do państwa polskiego terenów od dawna należących do państwa niemieckiego i zamieszkałych głównie przez ludność...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia